O NAS

O NAS

Kancelaria Podatkowa
M.I. Kamiński

zespół licencjonowanych specjalistów, którzy są w stanie podjąć niemal każde wyzwanie, w obszarze przepisów o cenach transferowych.

Marek Izydor Kamiński, założyciel Kancelarii Podatkowej M.I. Kamiński ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po ponad 20 latach kariery w firmach handlowych i handlowo-produkcyjnych oraz w dużym funduszu inwestycyjnym, gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje dyrektorskie, od 1999 r. poświęcił się pracy w konsultingu finansowo-podatkowym. Uzyskał wpis na listę doradców podatkowych, członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod nr 10135.

Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu zdobywanemu w różnych sektorach gospodarki rozumie doskonale problemy zarówno wielkiego,  średniego jak i małego biznesu. Doświadczenie to poparte wiedzą z zakresu prawa spółek handlowych, podatkowego i finansów przedsiębiorstw stale wzbogaca i przekazuje swoim pracownikom i współpracownikom, a także codziennie oddaje na usługi Klientów Kancelarii.  W zakresie cen transferowych Kancelaria Podatkowa M.I. Kamiński  współpracuje z Konsorcjum DokumentacjeTP.pl

Doradca podatkowy nr wpisu 10135

OFERTA

OFERTA

CENY TRANSFEROWE

Oferowane przez nas usługi doradztwa w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmują:

 • Identyfikację zakresu i skali obowiązków dokumentacyjnych – zarówno dla lat wcześniejszych jak i dla roku bieżącego (regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.),
 • Kompleksowe przygotowanie wszelkich dokumentów, do których posiadania zobowiązani są podatnicy (local file – dokumentacja lokalna, master file – dokumentacja grupowa, analiza porównawcza),
 • Audyt dokumentacji przygotowywanych przez Klientów we własnym zakresie,
 • Analizę transakcji z podmiotami powiązanymi, określenie rodzajów ryzyka podatkowego, w szczególności związanych ze sposobem ustalania oraz wysokością wynagrodzenia transakcyjnego, wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe sporu z organami podatkowymi w tym zakresie,
 • Wsparcie w zakresie tworzenia przez Klientów działających w grupie kapitałowej polityki cen transferowych,
 • Bieżące doradztwo i wsparcie związane z raportowaniem obowiązków dokumentacyjnych organom podatkowym.

OPINIE

Odpowiadając na Państwa potrzeby, nasi doradcy przedstawią swoje stanowisko w ramach opinii podatkowych. Zaproponowane rozwiązanie będzie optymalne w danym momencie i będzie zgodne z  polityką podatkową Państwa Firmy.

Oferujemy:

 • sporządzanie opinii w sprawach podatkowych, opłat skarbowych i administracyjnych,
 • optymalizację podatkową – opinie i ekspertyzy prawne oraz ekonomiczno-finansowe,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, w tym również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych (w ramach due diligence),
 • przygotowanie pism z zapytaniami i wniosków kierowanych do organów podatkowych,

KONTAKT

KONTAKT

Masz pytania?

 

Zadzwoń bądź napisz!
Chętnie udzielę Ci niezbędnych informacji.

Marek Kamiński
+48 509 437 900
mkaminski@kpmik.pl